HERFST

 

Winterklaar
Na een heerlijk voorjaar, een fantastische zomer en een schitterende nazomer die ruim tot in oktober duurde, lijkt de herfst eindelijk aangebroken. Het park verandert van sfeer en van kleur. Sommige bomen zijn met hun rood/bruine herfstkleuren tussen het groen regelrechte blijkvangers. De gemeente heeft haar onderhoudswerk aan de velden en sloten in het middendeel van het park verricht. Er is gemaaid. Alle dode gewassen en ongewenste jonge opstand is verwijderd. De velden liggen er kaal bij en zijn voor zover nodig opnieuw ingezaaid. Ze liggen te wachten op het voorjaar om dan weer tot leven te komen om de parkbezoekers hun bloemenpracht te laten zien. Onze werkgroep natuur&milieu heeft inbreng gehad bij de keuze van de zaaimengsels. Met name in de natuurakker helemaal achterin het park worden andere graansoorten ingezaaid. Het resultaat viel dit jaar een beetje tegen. In 2019 belooft het een kleurrijke graanakker te worden.

Zelfwerkzaamheid
Naast de gemeente steken we ook zelf de handen uit de mouwen. Een groep vrijwilligers heeft een paar dagen geleden het mossenveld onder handen genomen. Om volgend voorjaar en zomer van de kleurenpracht van de lage mossen te kunnen genieten moet er Ieder jaar weer opschietend onkruid worden verwijderd. Maar ook jonge houtige gewassen. Het opschot moet met een spade diep worden uitgegraven en als dat niet lukt met een takkenschaar worden afgeknipt. Best zwaar werk als je dat niet gewend bent.
Datzelfde geldt voor het restaureren van de ijsvogel- en oeverzwaluwwand. Ieder jaar weer brokkelen er delen spontaan of door vandalisme af en moeten hersteld worden. Ook deze klus doet een aanslag op ongetrainde spieren.
Gelukkig hebben we ook altijd enkele vrijwilligers die tijdens de rustpauzes de catering verzorgen.

Het park als coach
Dit jaar hadden we onverwachte hulptroepen. Een groepje gemeenteambtenaren die deelnemen aan ‘de Meester in je werkweek’, een programma voor ambtenaren die door de waan van de dag nauwelijks in de woonomgeving komen. Vervreemding is niet echt het goede woord maar een te grote afstand tot de mensen waarvoor ze werken ontstaat daardoor vanzelf. In een optimale samenleving werken bewoners en ambtenaren samen aan een leefbare wijk. Ieder van uit de eigen inbreng waarbij de ambtenaar de professionele diensten levert. Om meer voeling te krijgen met het buitengebeuren is ze de kans geboden om burgerinitiatieven, zoals onze activiteiten in park Zuidbroek te bezoeken. Kennis te nemen van wat er leeft, wat de behoeften zijn en met name ook de handen uit de mouwen steken om persoonlijk een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving.

 


 

 

Vrienden vergroten leefbaarheid
Met een verwijzing naar het bekende gezegde zeg ik “Vele vrienden maken licht werk”. Zij zorgen ervoor dat er van alles en nog wat tot stand komt. Vrijwilligers, begunstigers en sponsoren maken het mogelijk dat het park steeds meer een ontmoetingsplek in Zuidbroek wordt. Dat wandelaars, natuurliefhebbers, sportievelingen, hondenbezitters, muziekliefhebbers, picknickers, waterspetteraars en doellozen met elkaar van park Zuidbroek genieten. We doen dit niet alleen, maar samen met stichting Kinderactiviteiten Kristal en de stadsAkkers.
We hebben het eens op een rijtje gezet.
In 17 werkgroepen realiseren zo’n 110 vrijwilligers 13 verschillende parkactiviteiten of evenementen. Zij besteden daar veel tijd aan. Per jaar steken ze ca. 3000 uur in hun vrijwilligerswerk en daarmee worden tenminste 4300 deelnemers of evenementbezoekers bereikt. Tel daarbij op de dagelijkse ‘ongeorganiseerde’ bezoekers en het is duidelijk welke betekenis het park heeft voor Zuidbroek.

Park Zuidbroek verbindt ons

Joost Huijsman, voorzitter