Provinciale subsidie park Zuidbroek
Stichting Vrienden van park Zuidbroek heeft een provinciale subsidie van € 24.999,- binnengehaald. De Vriendenstichting kan daarmee nieuwe voorzieningen financieren, zoals een eigen muziektent, aanleg van electra en een betere drainage van het terrein nabij de Citybox. Parkevenementen kunnen hierdoor beter, maar vooral goedkoper worden georganiseerd.

Leefbaarheid
De provincie Gelderland stimuleert verbetering van de leefbaarheid van wijken met een subsidieprogramma. Stichting Vrienden van park Zuidbroek zet zich al enige jaren in om de leefbaarheid van park Zuidbroek te optimalieren. Naast activiteiten op het gebied van natuurbeheer en milieu gebeurt dat door de organisatie van kleinschalige evenementen. In de zomermaanden vinden op de eerste zondag van de maand picknickconcerten plaats. In de kersttijd wordt er samen met stichting Kinderactiviteiten het Kristal een groots kerstevent georganiseerd met als middelpunt een schaatsbaan voor de jeugd, een gezellige kerstmarkt en een levende kerststal.

Continuïteit
Voor het organiseren van de evenementen is de stichting grotendeels afhankelijk van subsidies en sponsorbijdragen. De kosten zijn echter dermate hoog dat de continuïteit in gevaar dreigde te komen. Deze kosten worden mede veroorzaakt door onvoldoende faciliteiten en voorzieningen in het park. Er is niet zoals in het Oranje park een eigen muziektent, geen electra en bij overvloedige regen staat het evenemententerrein blank.
Om hier verbetering in te brengen heeft de stichting, gesteund door de gemeente met succes een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend.

Aan de slag
Na de lange voorbereidingstijd wil Stichtingsvoorzitter Joost Huijsman nu snel aan de slag. “De stretchtent voor de muziek heb ik direct in opdracht gegeven zodat die tijdens het kerstevent op 15 december al gebruikt kan worden. Dat spaart direct al de kosten voor de huur uit”
“Voor het draineren en aanleg van electra zijn we afhankelijk van de gemeente en Liander. Stadsdeel manager Jos van Nuenen heeft echter toegezegd er vaart achter te zullen zetten. Dat geeft ons het vertrouwen dat volgend seizoen alles in kannen en kruiken is”

 


Nadere info
Joost Huijsman, voorzitterparkzuidbroek@gmail.com
                               0651359088