Het bestuur van de stichting komt maandelijks bij elkaar. We bespreken dan de activiteiten van de verschillende werkgroepen en maken het jaarprogramma van de verschillenden evenementen in het park.
We kennen drie verschillende werkgroepen: natuur, recreatie en sport en evenementen. Alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Joost Huijsman
email: voorzitterparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-51359088

Secretaris: Jan Sluijter
email: secretarisparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-20400522

Penningmeester: Edwin van Naarden

Werkgroep Evenementen: Joost Huijsman
Werkgroep Natuur: Jan Bulthuis en Gé Kiers-Deelstra
Werkgroep Recreatie en sport: Joselito Hasselnook
Communicatie en PR: Corry Ebbe
Permanent Adviseur: Jos van Nuenen, Stadsdeelmanager gemeente Apeldoorn