Vandaag hebben Henny en Bertus de vijver voor de vleermuisbunker
ontdaan van riet. Opdat de vleermuis een goede aanvliegroute heeft.
En mogelijk de ijsvogel ook een goede toegang krijgt.