De vrienden van Park Zuidbroek proberen zo goed mogelijk voor de natuur in het park te zorgen. We proberen zoveel mogelijk biodiversiteit te ontwikkelen.

Soms gaan we met vrijwilligers aan de slag, bijvoorbeeld om berkjes uit het mossenveld te verwijderen. Soms werken we samen met de gemeente Apeldoorn als het onderhoud te groot is om zelf uit te voeren.

We proberen zoveel mogelijk rust te creëren tijdens het broedseizoen door het plaatsen van borden met meer informatie over gedragsregels.