Wij zijn trots op Walter van Os: "onze" natuurfotograaf.
Hij levert regelmatig foto's aan voor onze website.
Zijn foto staat nu (27-12-2021) prominent op de startpagina van natuurmonumenten.Op deze foto is een roodborstje te zien op een bevroren lisdodde.
En raad eens waar deze foto gemaakt is?
Natuurlijk in ons park!
Als je een natuurliefhebber bent, ken je natuurlijk de site van natuurmonumenten