IVN-afdeling Apeldoorn heeft een speciale dubbeldikke uitgave van het kwartaalblad Groenvoer volledig gewijd aan de parken in Apeldoorn. Het is de bedoeling de Apeldoorners bewust te maken van de rijkdom en diversiteit aan parken binnen de gemeentegrenzen die hoofdzakelijk binnen het stedelijk gebied liggen of eraan grenzen.Het is een onderbouwing van Apeldoorn als derde gezondste en groenste stad van Nederland. Iedereen die er meer wil over wil lezen verwijzen wij naar de website van onze afdeling www.ivn-apeldoorn.nl.

Klik op de onderstaande link en lees het hele artikel.