In augustus 2022 heeft de Werkgroep Sprengen en Beken van de KNNV afd. Apeldoorn een sloot aan de Nijbroekse weg in ons park nader onderzocht.
Peter, Ruud, André, Hilde, Irma, Coby, Hans en Zainab hebben onderzocht hoe de sloot erbij stond, welke dieren er leefden en welke planten er groeiden.

De sloot bevindt zich helemaal achterin het park. De rode pijl geeft de plek van de waarnemingen aan. Linksonder zijn de tiny houses duidelijk zichtbaar.


Jong geleerd en oud gedaan is het spreekwoord dat hierbij van toepassing is. De jeugd had dit jaar ook een slootjesexcursie. 

In augustus lag de sloot er zo bij: een echt mooi plaatje!


Er is een uitgebreid rapport gemaakt. Met mooie foto's van alles wat daar leeft en groeit. Dit is een zgn. nulmeting. Een vervolgonderzoek op een later moment kan dan de trends weergeven.

Hieronder is het complete rapport opgenomen.
Door er dubbel op te klikken, is dit goed te lezen.