Met een enthousiaste groep vrijwilligers is er hard gewerkt op het mossenveld. Al wat er niet "hoort", niet gewenst is, is weggehaald. Het hele veld is opgeschoond, zodat de kleurenpracht van het mossenveld tot zijn recht kan komen.
Ook aan de ijsvogelwand is het nodige onderhoudswerk verrcht.
Klaar voor de winter!!!