We zijn volop in overleg met de gemeente over de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de waterplas niet helemaal dichtgroeit. Maaien? Uitdiepen? Er moet dit voorjaar iets gebeuren, dat is duidelijk!