Met een enthousiaste groep is op deze mooie zondagmorgen de vroege vogelexcursie gehouden. De "vroege vogels" zijn echt niet voor niets zo vroeg uit bed gekomen. Er zijn 30 soorten gezien/gehoord!!!! Ik heb werkelijk nooit geweten dat in ons park zoveel soorten vogels leven! Misschien moet ik de volgende keer toch ook maar eens vroeg opstaan en meegaan. Wie weet zie ik dan met eigen ogen de fitis, kleine karekiet, koolmees, zwarte kraai, ekster, tjiftjaf, zwartkop, winterkoning , merel, heggemus, tuinfluiter, waterhoen, wilde eend, meerkoet, rietgors, boerenzwaluw, zanglijster, scholekster, aalscholver, kievit, witte kwikstaart, grote bonte specht, kauw, blauwe reiger, Canadese gans, spreeuw, putter, grasmus, spotvogel en de bosrietzanger.                                  

Jan, dank je wel voor dit initiatief en het feit dat je je kennis met ons wilt delen!

Corry Ebbe