Parnassia in ons park!

Vlakbij de vleermuisbunker is een Parnassia gezien!

Dit zeldzame plantje komt in Nederland enkel nog voor in duinvalleien en in Limburg.

Het staat op de Nederlandse Rode lijst (planten) van 2000 als vrij zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen. Parnassia groeit vaak in gezelschap van orchideeën.