Aanmelden voor de dienst kan via de site, maar is niet verplicht.
Zie https://defonteinapeldoorn.nl