Het volleybaltoernooi met evenementen is verplaatst naar zondag 28 augustus! 
Schrijf deze datum maar alsvast in de agenda.
Binnenkort volgt er meer info over het hoe en wat.