Zwerfvuil / vandalisme

 

We zijn vooral blij dat het park druk bezocht wordt. Er wordt gepicknickt, mensen zoeken elkaar op en hebben het gezellig met elkaar. Daar is een stadspark immers voor bedoeld!

Helaas horen we van verschillende kanten dat geregeld afval in het park achterblijft. We delen de verontwaardiging hierover met u. Hoe bestaat het dat men vernielingen aanricht en rotzooi zo achterlaat!

Er is een werkgroep die maandag om de twee weken het hele park doorgaat om zwerfvuil op te ruimen. Mocht je zelf mee willen helpen in de zwerfvuilgroep dan ben je heel hartelijk welkom.

Ook zijn er enkele picknicktafels en banken met een vettige motorolieachtige smeer besmeurd. Onwetende bezoekers van het park zijn hierop gaan zitten met alle gevolgen van dien! We worden hier soms wel moedeloos van!

Vernielingen en forse ongeregeldheden worden gemeld bij de gemeente via de website “Buiten beter", er wordt dan door hen actie ondernomen. Ook maken we melding bij de BOA en wijkagent, zij zoeken contact en gaan in gesprek met jongeren die samenkomen.