Op woensdag 26 mei 2021 droeg Joost Huijsman het voorzitterschap van onze stichting over aan Johan de Moor. Vanaf december 2014 vervulde Joost deze rol met grote toewijding en enthousiasme. Hij is behalve voorzitter ook de oprichter van de Stichting vrienden Park Zuidbroek. Dit is een mooie aanleiding om eens met beide heren in gesprek te gaan.

Ik was benieuwd hoe je er toe komt een stichting als deze op te richten. Wat ging hieraan vooraf, wat zijn je verwachtingen hierbij?

Joost is samen met zijn vrouw, een van de eerste bewoners van de nieuw te bouwen wijk Zuidbroek. Het is nog erg kaal een leeg in de omgeving van zijn huis. De contouren van het park zijn zichtbaar, maar alles is volop in ontwikkeling. Op een mooie zomeravond, zittend op hun dakterras haalden zij herinneringen op aan een buitenconcert, compleet met picknick, in Engeland. Wat zou het prachtig zijn als Park Zuidbroek in de toekomst ook zo’n laagdrempelige muzikale ontmoetingsplek zou worden voor de bewoners van Zuidbroek! Dit visioen, deze gedachten lieten Joost niet los.

Intussen waren verschillende vrijwilligersorganisaties (o.a. het IVN, de vereniging voor veldbiologie en de vogelwerkgroep Oost Veluwe) min of meer betrokken bij de ontwikkeling van het park. Linda Hooijer, ontwerper van de buitenruimte bij de gemeente Apeldoorn heeft samen met vrijwilligers uit natuurwerkgroepen, wijkraad, onderwijs en welzijnswerk, het uiteindelijke ontwerp gemaakt. Om deze vrijwilligers te binden en continuïteit en structurering te bieden, is de Stichting vrienden Park Zuidbroek opgericht. Er werd een bestuur gevormd, waarin verschillende vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd waren.

Het begon vorm te krijgen. Er kwamen inderdaad concerten op zondagen in de zomer, er waren sportactiviteiten, natuurspeurtochten, een wandeling in de met de GPS-app en een bloemencirkel op het evenementenveld. Er gebeurt wat in het park. Niet alles verloopt vlekkeloos en is even succesvol, maar er is genoeg om te ontdekken, te ontspannen en te ontmoeten.

Joost (links op de foto) kijkt (terecht!!!) met tevredenheid terug op de periode van bijna zeven jaren voorzitterschap. Er zijn vrienden en bedrijfsvrienden, die financieel ondersteunen. Er zijn verschillende groepen van actieve vrijwilligers en tevreden bezoekers. Wat wil je nog meer!

Joost (links) en Johan

Gelukkig is er een nieuwe voorzitter gevonden, die bereid is dit werk voort te zetten. Johan de Moor, de nieuwe voorzitter (rechts op de foto) heeft geen dakterras maar wel een visioen???

Johan denkt liever in kansen. Hij ziet met name kansen op het gebied van aanbod realiseren voor alle leeftijden. Hij wil zich inspannen om de betrokkenheid bij het park te vergroten. Het zou mooi zijn als het in de beleving van de bewoners van Zuidbroek echt “ons park” wordt en blijft. Het is immers onze gezamenlijke achtertuin! Zo maakt hij zich zorgen over de hoge mate van vervuiling. Hij wil o.a. via de naburige scholen werken aan bewustwording  en verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Hij wil meer bekendheid geven aan sportactiviteiten. Hij denkt hierbij echt niet aan grote evenementen, maar eerder aan gewoon met een paar families een toernooitje “kubben” of iets dergelijks. 

Ook denkt hij dat het goed is ons te richten op activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen, we wonen immers in een jonge wijk! Kortom ideeën genoeg en aan enthousiasme geen gebrek!

Fijn Johan, we wensen je heel veel plezier en succes bij je nieuwe taak toe!

Tja en Joost, wat fijn dat jij destijds het inzicht en lef had om de stichting op te richten. Wat fijn dat je je enorme kennis van het bedrijfsleven en het daarbij horende netwerk hebt willen inzetten ten gunste van Park Zuidbroek. Je zag steeds weer nieuwe mogelijkheden. In alle bescheidenheid vertelde je dat je het altijd leuk hebt gevonden nieuwe dingen op te starten. Boffen wij even dat jij destijds in Zuidbroek bent komen wonen! Heel veel dank voor alles wat jij voor de stichting hebt gedaan!