Er zijn inmiddels verschillende organisaties en personen die de vrienden van Park Zuidbroek ondersteunen. Dat doen ze d.m.v. een financiële bijdrage, een specifieke sponsoring of het beschikbaar stellen van materieel of diensten.

Onderstaande organisaties steunen onze stichting.