Wat doet de stichting allemaal met uw persoonsgegevens?

Vriendenbestand
Van onze vrienden bewaren wij alle gegevens die ooit op het aanmeldingsformulier op de site zijn ingevuld: Naam, voornaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, datum van toetreden en de wijze waarop/waarmee de stichting wordt gesteund.

Alle gegevens die u op het inschrijfformulier heeft ingevuld worden in een bestand verwerkt.

Van onze begunstigers registreren wij bovendien de datum waarop een verzoek tot doneren wordt gedaan, de hoogte van de jaarlijkse donatie en de datum van overboeking.

Van onze bedrijfsvrienden registreren wij:
  • Bedrijfsnaam, contactpersoon met e-mail en telefoonnummer en de wijze waarop ondersteuning aan de stichting wordt verleend;
  • Financieel: factuurnummer, verzenddatum, hoogte van de donatie en datum van overboeking;
  • Materieel: soort assistentie; levering van materieel, bedrijfsmatige en personele specialismen.

Verwerking persoonsgegevens

Intern de Stichting 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van informatie.
Het verzenden gaat per post en/of via e-mail.

Extern de Stichting 
Door de stichting worden geen persoonsgegevens gedeeld met externe partijen.

Website, Facebook, Instagram en nieuwsflits
Deze vier door de stichting gebruikte communicatiemiddelen hebben een informatief karakter dat betrekking heeft op ons park. Door de webmaster/beheerder van de Facebookpagina, Instagram en nieuwsflits wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die geplaatst wordt om de privacy te waarborgen.

De website en Facebookpagina 
De functie van webmaster/beheerder Facebookpagina, Instagram en nieuwsflits wordt vervuld door het bestuurslid PR/Webmaster.

Verwerking van gegevens en archivering binnen de Stichting
Uw persoonsgegevens, die door de stichting worden verkregen en verwerkt, zijn bij de stichting in veilige handen. De persoonsgegevens van de vrienden worden door het secretariaat verwerkt in bestanden op een laptop die beveiligd is met een antivirus-, antifishing- en internetbeveiligingsprogramma en worden gearchiveerd op een externe back-up drive.

De toegang naar programma’s en bestanden op de laptop is alleen te bereiken door het invoeren van een wachtwoord.

De Stichting vrienden van Park Zuidbroek gaat ervan uit dat u instemt met deze activiteiten en besluiten, die door de stichting zijn genomen om uw privacy optimaal en zorgvuldig te waarborgen.

Vrienden en Bedrijfsvrienden hebben te allen tijde recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering. Alle persoonsgegevens worden uit het persoonsregister verwijderd bij opzegging als vriend of bedrijfsvriend.

Als u zich niet kunt vinden in deze genomen besluiten en activiteiten, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij het secretariaat van de stichting.

Dit kunt u doen via e-mail naar: secretarisparkzuidbroek@gmail.com.