Wij willen je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen onze stichting.

Een korte terugblik
De Stichting Vrienden van park Zuidbroek is in 2014 opgericht. Vanaf toen zijn er allerlei initiatieven genomen en activiteiten georganiseerd zoals o.a.
• Meedenken over het verder aankleden en inrichten van het park;
• Het organiseren van concerten en sportevenementen;
• Het onderhouden van het mossenveld;
• Het oprichten van een zwerfvuilgroep;
• Het maken en onderhouden van een zwaluwtil;
• Het beschermen van kievieten;
• Het aanleggen van een bloemencirkel;
• Het plaatsen van een schaaktafel;
• Informatie verstrekken over het park via social media.
Inmiddels is het park volwassen geworden en is er voor iedereen veel te doen en te beleven. Zie onze evenementen
 en onze activiteiten op onze website voor meer informatie.Een stukje historie.
Eind 2022 is het bestuur zich gaan beraden over de herdefiniëring van de doelstelling van de stichting. 
Vraagstukken die aan de orde kwamen gingen met name over het bestaansrecht van de stichting, wie de doelgroep is en hoe deze bereikt kan worden. 
De discussie hierover leidde tot het besluit om in 2023 als stichting low profile te opereren. 
We hebben ons beperkt tot het uitwerken van een aantal lopende zaken. Er zijn geen nieuwe activiteiten en evenementen geïnitieerd. Die zijn overgelaten aan andere partijen. 

Wat zijn de plannen voor 2024?
In december 2023 hebben we besloten om voor 2024 dezelfde weg in te slaan.
Wel blijft de zwerfvuilgroep actief: wij hechten veel waarde aan een schoon en opgeruimd park waar iederen fijn kan recreëren. Wij zijn dan ook heel blij dat deze groep vrijwilligers iedere twee weken het park blijft schoonvegen. Tevens wordt de natuur gemonitord en worden de social media kanalen actueel gehouden en waar nodig informatie verstrekt. 
In december 2024 gaat we opnieuw evalueren.

Financiële bijdrage
Net als vorig jaar gaan we voor 2024 geen financiële bijdrage vragen. Onze stichting zit goed bij kas en de uitgaven in 2023 betroffen alleen een aantal vaste kosten zoals het hosten van onze website.

Heb je vragen, ideeën of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via de knop “Contact” bovenaan onze website.