De stichting heeft ten doel het algemeen nut te dienen en het bevorderen van een optimale beleving van Park Zuidbroek, door:
  • het in standhouden van de functie van het park, onder andere als wandelgebied en het behoud van de bijzondere natuurwaarden van het park;
  • het verrichten van vrijwilligerswerk in het kader van natuurbehoud en onderhoud van het park;
  • het organiseren van culturele activiteiten en evenementen op de daartoe geschikte gedeelten van het park;
  • het betrekken van buurtbewoners en ondernemers bij de realisatie van het stichtingsdoel;
  • het optreden als gesprekspartner en/of gesprek platform voor de gemeente Apeldoorn voor alle zaken, die direct of indirect met het park te maken hebben.