Het bestuur van de stichting komt maandelijks bij elkaar. We bespreken dan de activiteiten van de verschillende werkgroepen en maken het jaarprogramma van de verschillenden evenementen in het park.

We kennen drie werkgroepen:
  • natuur;
  • recreatie en sport;
  • evenementen.
Alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting.


Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Johan de Moor
e-mail: voorzitterparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-83319459

Secretaris: Henny Kersten
e-mail: secretarisparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-31769435

Penningmeester: Edwin van Naarden

Werkgroep Evenementen: Johan de Moor
Werkgroep Natuur: Bertus de Vries en Gé Kiers-Deelstra
Werkgroep Recreatie en sport: Joselito Hasselnook
Communicatie en PR: Ruerd Heida: e-mail: webmasterparkzuidbroek@gmail.com
Permanent Adviseur: Astrid Willemsen, Gebiedsmanager gemeente Apeldoorn