Hier zie je dat Henny en Bertus de vijver voor de vleermuisbunker
het riet maaien. Opdat de vleermuis een goede aanvliegroute heeft.
En mogelijk de ijsvogel ook een goede toegang krijgt.