Hebben jullie het al gezien? Het waterschap en later de gemeente hebben werkzaamheden in het park gedaan. De watergangen (slootjes en sloten) zijn uitgebaggerd en de rietranden zijn gemaaid. Er is weer meer zicht op het water.

Grotere gebieden zijn gemaaid waardoor er weer lucht en ruimte is in het park. De werkzaamheden horen echt bij het najaar. Bij de sloten heeft dat te maken met de tweejaarlijkse ‘schouw’. Een controle van de waterschappen naar de doorstroming/waterafvoer in het landschap.

Ook de bloemenrand naast het fietspad is deels gemaaid. Er blijft een deel van de begroeiing achter. Waardoor de vogels, met name de putter, nog wat te eten houdt in de winter. We noemen deze rand de ‘vlinderstrook’. Het maaisel moet afgevoerd worden om de grond te verschralen. Dat helpt juist om volgend jaar weer een mooie rijke bloei te krijgen.