Het park is van de gemeente Apeldoorn, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het park. Wij ondersteunen dat met vrijwilligers.
Vuilnis in het park trekt vuilnis aan. Daarom hebben we een zwerfvuilteam dat regelmatig het vuil in het park opruimtt. Ook zijn er diverse omwonenden die er met de prikstok op uittrekken om het park schoon te houden. Dat waarderen we zeer!