.... is geen vuur meer.
De vuurplaats vlak bij de fitnesstrail is door de gemeente verwijderd.
Deze vuurplaats is een aantal jaren geleden aangelegd omdat het ernaar uitzag dat de scoutinggroep Mr. J P G Moorrees in de oude boerderij zou worden gehuisvest. Dat is niet doorgegaan: de Tuinen van Zuidbroek (waar de oude boerderij een rol in zou spelen) zijn nooit gerealiseerd. Zie het artikel in de Stentor.De vuurplaats is de afgelopen jaren dan ook bijna niet gebruikt.
Tevens is de publieke opinie omtrent open vuur aan veranderingen onderhevig en is het ook veiliger om in de bebouwde kom geen vuur te stoken.
Het bestuur van de stichting Vrienden van Park Zuidbroek staat achter dit besluit.
De borden met informatie hierover zullen op een later tijdstip aangepast worden.