Duizendguldenkruid

 
 
Groene specht

De groene specht heeft 2 jongen.

Jan Bulthuis
 
 
Infoborden geplaatst !

Op dit moment worden de informatie panelen in het park geplaatst.     De teksten en foto's zijn door ons geleverd.

 

 
 
de boomgaarden in het park

zijn diep gespit om storende lagen te doorbreken waardoor het water niet weg kon. De boomgaarden staan in volle bloei en beginnen  nu echt te lijken op de hoogstamboomgaarden die ze moeten worden.

 

 
 
meerkoet met jongen

Er zijn nog 2 nesten van de meerkoet in het park.                            Ook de kleine karekieten zitten weer volop te kwetteren in het riet . Je ziet ze bijna niet maar hoort ze des te meer . 

 
 
De zangvogels vinden het park weer.

 De grasmus  is terug .Maar ook de fitis en de braamsluiper zingen volop in het park . Zelfs de blauwborst is gesignaleerd.

 
Helden van het Park

Wij gaan maandag 18 april van start met het opruimen van zwerfvuil in Park Zuidbroek met acht vrijwilligers !!!.

De vrijwilligers van Speeltuinvereniging De Speelhoeve in Hattem.Binnenkort komt hier een foto van onze eigen opruimclub.

 
Eerste kievitsnest

gevonden door Simke Maat in Park Zuidbroek !

 
 
Een Schoon Park !

Oprichting vrijwiligersgroep . Wie doet er mee ?

 

Jan Bulthuis
 
 
De kieviten zijn terug

in Park Zuidbroek.

Jan Bulthuis
 
 
Oeverzwaluw

Wand voor oeverzwaluw afsteken , a.s. zaterdag 27 febr.10 uur.

Jan Bulthuis
 
 
Dodaars

waargenomen in het park.

Jan Bulthuis
 
 
Dodaars gehoord
Liesbeth Spruijt
 
 
de INFOBORDEN

komen er aan !

 

SVPZ
 
 
IJsvogelwand gerestaureerd!

 
Kerkuil waargenomen

aan de Van Isendoornlaan

foto van Bertus de Vries

Jan Bulthuis
 
 
Mossenveld opschonen

Vrijwilligers gevraagd !

di 17 en za 21 november van 10 tot 12 uur .

 
Puttertjes

Een zwerm puttertjes vliegt door het Park

Jan Bulthuis
 
 
Vlinders te zien

sleedoornpage en trekvlinders

  

 
Klaprozen en korenbloemen

bloeien in het leeuwerikenveld.

 
De ‘Sint’ gesignaleerd in Park Zuidbroek!

Willem Kuijpers
 
 
​De rietorchis bloeit in Park Zuidbroek

Er bloeien 6 orchideeën in het park !

Jan Bulthuis
 
Oeverzwaluwwand

Op 26 november zijn mensen van de werkgroep Natuur de oeverzwaluwwand te lijf gegaan.


Ondanks dat het mistig was we nog wel zien wat we deden en is het ons gelukt een groot stuk wand klaar te krijgen. Om de wand ook geschikt voor de ijsvogel te maken gaan wij de parkbeheerder, Henk Harmsen, vragen de onderkant met een graafmachine af te graven. Hierdoor komt er water aan de onderkant van de wand te staan en wordt die wand hoger. Dan zal de jeugd de wand misschien ook niet zo gauw als glijbaan gebruiken. Dit zal eerst met Hub Cuppen, de stadsecoloog worden besproken.

Coby kwam nog vragen of ze koffie voor ons kon maken, maar daar was al in voorzien door Gé.

Beiden hartelijk dank.

 
 
Geheimzinnig object in park Zuidbroek

Vroege wandelaars zullen er op vrijdag 21 oktober verbaasd  van opgekeken hebben dat park Zuidbroek plotseling een groot “kunstwerk” heeft.                                       

 
Beheer en onderhoud Park Zuidbroek

De gemeente heeft de afgelopen maanden in samenspraak met stichting  Vrienden van park Zuidbroek een beheerplan gemaakt. Daarin is vastgelegd hoe het park er in zijn uiteindelijke vorm gaat uitzien, maar ook hoe het park onderhouden gaat worden. Veel  ligt er al vast. Daarnaast is er ruimte om als stichting een eigen invulling te geven aan delen van het park. Onze werkgroep natuur en milieu is op dat gebied actief.

 
mossenveld

Handen uit de mouwen op het mossenveld.

 
bloemen in het park

 
Informatie borden speurtocht

Voor de personen die het leuk vinden om de speurtocht langs de informatie borden te doen of om deze opnieuw te doen is deze te hier te vinden.

 
 
Wij houden het park schoon !

Dan is het volop genieten van de planten en vogels in de natuur zonder je te ergeren aan al die troep die sommige mensen van zich af gooien. Plastic zakjes, bekertjes, flesjes in het gras of in en op het water. Vloerkleden, autobanden en pallets hebben we al uit het park gesleept.

 
Het park staat in bloei !

Margrieten en de echte koekoeksbloem bloeien volop.

 
 
Al 3 eieren zijn uitgekomen !

van het kievietsnest op de foto van 23 maart.   

Maar oh... wat hebben die jongen het koud!

 
 
dotterbloemen

    

bloeien in het park.

Dat is het goede nieuws, maar in de sloten is ook algengroei.

Dat is niet zo mooi . We hebben de gemeente gevraagd hoe dit te verklaren is als er alleen maar regenwater en kwel in de sloten kan komen.

 

 
 
In de goed bezochte Vriendenbijeenkomst op 29 maart werd het jaarverslag 2015 besproken.

Oprichting
De Stichting is op 10 december 2014 opgericht met als doel het bevorderen van een optimale beleving van Park Zuidbroek door het in standhouden van de functie van het park, onder andere als wandelgebied, het behoud van de bijzondere natuurwaarden van het park en het organiseren van culturele- en sportieve activiteiten.

 
Iedereen die belangstelling heeft voor het park is hartelijk welkom

Kerst 2016

 
 
Beheervisie

Op het stadhuis wordt momenteel de beheervisie geschreven .

bekijk hier plattegrond

bestuur stichting
 
 
Wethouder Johan Kruithof onthult Vriendenbord

 
 
Waterspeelplaats

Goot verlengd , hoera !

 
Bezoek wethouder Mark Sandmann

aan Park Zuidbroek

 
Overige activiteiten
Fit met Spaan

Een nieuwe aktiviteit op het Park.

 

Jan Bulthuis
 
Ruimhartige donatie

Recent kregen we een vorstelijk bedrag overgemaakt op onze bankrekening.
Een bruidspaar had haar gasten gevraagd om als huwelijkscadeau een donatie te doen voor twee goede doelen, waaronder de natuur- en milieuactiviteiten van onze stichting.

Onze werkgroep gaat in overleg met het bestuur een mooie bestemming zoeken voor deze onverwachte gift. Spontaan kwam het idee voor een huiszwaluwtil al naar voren.

 
 
Putter

 
 
Verhuur Partyluifel

Sinds kort is het mogelijk om een Partyluifel te huren. 

 
Welkom

Via deze site willen we vrienden, wijkbewoners en andere geïnteresseerden met elkaar in contact brengen.
Zodat we weten wat er te doen is en samen Park Zuidbroek tot een plek maken waar het fijn is om te zijn.

Met elkaar kunnen we het beste voor de natuur in dit unieke park zorgen en culturele en ontspannende activiteiten mogelijk maken.

 
Organisaties en bedrijven die activiteiten en evenementen ondersteunen
 
Sponsorbord 1

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 
 
Sponsorbord 2

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 
Laden...